Ik denk van DARES, dat er in Nederland absoluut geen enkel bestaansrecht voor is, uitgezonderd dat de organisatoren het gebruiken om bij wijze van hobby die organisatie op te zetten, nadrukkelijk omdat de mateurbroederschap een omgeving is die meer fout- en niveauvergeeflijk is en minder professionaliteit eist, aan welke conditie ze wel kunnen voldoen, dan real life in een professionele wereld vereist en die tot fustraties leidt als men zijn eigen capaciteiten op dit gebied niet op de juiste waarde weet in te schatten.

De deelnemers zijn niet verzekerd, ze lopen de geeigende professionele organisaties voor de voeten, mogen dan meedoen, (moesten om berichteninput bedelen...) omdat een aantal overheidsinstanties denken: kost niks en dan wel een middel zien als ze nieuw spul willen hebben maar het oude niet economisch is afgeschreven, dat oude spul door te schuiven naar Dares als breekijzer voor de aanschaf van het gewenste.

De machtigingsvoorwaarden verbieden nadrukkelijk het verzenden van berichten voor derden. "Nood breekt wetten" zegt men dan, ik help het hopen, MAAR oefeningen zijn geen noodsituatie en die zijn dus nadrukkelijk verboden, toch doet men dat, bijvoofbeeld Floodex en dergelijke waarbij ze om berichten moesten bedelen. Onrechtmatig dus.

Alles moet formeel volgens procedures eerst op papiertjes (berichtformulier) geschreven, en ze melden toch trots dat ze bij een grote oefening direct op de flight een buiten de professionele overheidsorganisatie om verbindingen legden in opdracht van een flight regelaar met iemand naar wie professioneel noodverkeer nodig was voor direct overleg, dat was dus in feite laakbaar gedrag van Dares en van de overheidsfunctionaris, die daar natuurlijk achteraf voor op zijn falie kreeg. En de sukkels zijn zo trots dat het buiten hun procedures en die van de overheid om toch maar mooi lukte. Het is dus geboekstaafd als een succes van Dares.


Als ik over Dares schrijf dat de deelnemers graag een beetje belangrijk doen door onbenullige zogenaamde belangrijke levensreddende rampenberichten in een microfoon te kletsen, wellicht omdat ze behoefte hebben aan aanzien door hun medemens, dan dien ik daar een verhaal aan vast te knopen, want als je laat blijken dat je hun activiteiten zodanig analyseert en kwalificeert, dan zet dat kwaad bloed. Dan gaan ze zich tegen je afzetten, dat dient dus gecompenseerd te worden door dat verhaal van de gemeentereiniging waar ik mijn eigen maatschappelijke positie en haar oorsprong mee omschrijf. Ik ben geen elite maar een van hen.

En dan stel ik conform de realiteit: Ja wij konden niet studeren want er was thuis geen geld voor. Stilzwijgende gedachtengang van de lezer: Wat een sukkels waren je ouders dan om zoveel kinderen te krijgen, waar onvoldoende middelen waren om ze op te voeden.

Die gedachtengang laat je als schrijver dan niet de vrije loop bij de lezer, maar je wijst er even op dat de overheersende religie die in de wingewesten moreel en mentaal heeft afgedwongen. De eenvoudige burger werd domgehouden, en diende de clerus slaafs te gehoorzamen, stem KVP het grote gezin, anders wachtten hem hel en verdoemenis in het hiernamaals en uitstoting in sociaal opzicht in het hier-en-nu-maals, de melkboer weigerde je te bedienen als je niet Rooms Katholiek was en je als zodanig bekend stond. Zo wordt ook de PDo amateur domgehouden door braaf op eigen kosten zijn koffertje met zijn jappenbak te mogen samenstellen, huis en haard te verlaten terwijl het voorlichtingsfilmpje van de overheid nu juist een noodpakket propageert, ramen en deuren sluiten thuisblijven, en een angstige jonge vrouw laat zien die alleen thuis is een met grote angstogen haar echtgenoot belt onder het geluid van loeiende sirenes. "Waar blijf je nou" vraagt ze, dan denk ik het antwoord: "Ik kom niet want ik zit Tante Babs berichten door te geven met mijn noodkoffertje bij het gemeentehuis".

Dares heeft relatie met het zendamateurisme, Dares krijgt nooit steekhoudende kritiek, Dares gebruikt de amateurbladen om hun evangelie te verkondigen maar gaan op tilt bij de geringste kritiek. De pet van redacteur NVRA wordt dan misbruikt door de pet Regiocoordinator van Noord Holland. Ik vind dat een tegengeluid gegeven moet worden. Mensen die zich beschikbaar stellen voor noodgevallen, dat onwetend onverzekerd doen, terwijl de organisatie er in kleine lettertjes op wijst dat ze dat zelf individueel maar moeten regelen met de overheid en zij elke aansprakelijkheid op voorhand afwijzen.
Zendamateurs die zogenaamd zo inventief en handig zijn, maar een kitje nodig hebben voor een snoertje van een jappenbak en een PC, en als de jappenbak raar doet, er niet aan durven komen want dan vervalt de garantie, en dan moet hij terug naar de importeur voor reparatie. Tjonge wat zijn ze inventief en handig en intelligent. Ze zijn zendamateur geworden door het beantwoorden van vierkeuzevragen van het kaliber:


Er hangt een aap in de boom. Hij laat los, hij valt
a) naar boven
b) horizontaal naar links
c) horizontaal naar rechts
d) naar beneden

Een blad kun je normaal een mening in kwijt, Een mening over Dares hoort in een zendamateurblad thuis, en de redactie plaatst er dan bij dat het de mening van de schrijver is en niet haar mening hoeft te zijn.  De redactie dient daar van af te blijven door stukken te schrappen waarvan ze vindt dat die niet conform haar eigen mening zijn omdat ze dan het blad als eigen roeptoeter gebruikt. Dat is censuur en misbruik van macht.

PAoWV

HOME

ml>