PAoWV 9 april 2011

DARES en Morse Code

De acceptatie door "het publiek", een begrip dat vrijwel
samenvalt met de groep bedoeld met "de Telegraaflezer", van wat
men tegenwoordig verstaat onder "gelicentieerde zendamateur"
wordt verbeterd als men het publiek aanpraat dat zendamateurs in
geval van nood noodzakelijke communicatie zouden kunnen
verzorgen.

Ze verlaten dan huis en haard, kind en vrouw, om ten dienste van
de gemeenschap de vermeende noodzakelijke communicatie te
verzorgen. Dus xyl: Let op uw saeck!

 

Kijk eens op http://www.nederlandveilig.nl/noodsituaties/campagne/

Dan zie je een xyl, met grote angstogen die op het mobieltje haar partner belt "Waar blijf je nou?"

Historisch gezien bleek dat het contact met het door de zee
verzwolgen Zeeland, in 1953 tot stand kwam door een amateur die
tot de knieen in het water op een zolder met wat installatiedraad
op een fles een tankspoel wikkelde, en aldus de noodcommunicatie
met morse code met een constant seintempo van 30 wpm naar Bergen
op Zoom tot stand bracht om de hulpverlening te coordineren.

Heeft morse nog zin in geval van nood?

Jazeker heeft het zin. Als er slechts communicatie mogelijk is
met licht- of klopsignalen (mijnrampen, gezonken onderzeeers) dan
heeft een microfoon "brekie brekie" bar weinig nut.

Heden ten dage lift men graag mee op de beschreven heroische
daden, door een koffertje klaar te zetten met als essentieel
onderdeel een microfoon en als droevig van kortzichtigheid
getuigend kenmerk, dat een seinsleutel ontbreekt.

Zolang internet, repeaters, het lichtnet en de
communicatiesatellieten werken hebben "we" geen behoefte aan
DARES. ("we" horen de organistoren van het DARES gebeuren
expliciet niet bij).
Als die infrastructuur uitvalt - in geval van een ernstig
gewapend conflict kun je verwachten dat binnen 10 seconde alle
communicatiesatellieten uit orbit zijn geknald - zijn er
professioneel georganiseerde hulpdiensten om essentiele functies
te onderhouden.

DARES is dan leuk om tante Babs te laten vragen of tante Katrien
in het rampgebied het nog goed maakt en haar te feliciteren met
haar verjaardag in deze onfeestelijke omstandigheden.

Gelukkig maar, want je moet er als amateur niet aan denken wat
juridisch de gevolgen kunnen zijn als je apparatuur of je
handelwijze aantoonbaar niet deugt. Dan volstaat het reeds
afgeloste deel van je hypotheekje tezamen met je overwaarde, je
verzameling junk bonds, je Rijkspostspaarbankboekje en
loonbeslag voor de komende 30 jaar echt niet om dat te
compenseren.

Ach, padvinderij voor volwassenen, welt er dan in je op. Beetje
belangrijk doen, wellicht trappen er mensen in, en iedereen heeft
wellicht behoefte aan wat aanzien in het oog van zijn medemens.
Laten we de trambestuurder (dat is avant la lettre iemand die de
tram precies op de rails houdt) ook in zijn waarde laten. Niet
iedereen kan professor worden zei mijn moeder reeds, zoals ik mij
helder herinner, toen ze mij aanmeldde
als jongste medewerker bij de gemeentereiniging ter stede, om
aldus vanaf het bereiken van het moment dat de leerplichtige
leeftijd overschreden was, mee te helpen bijdragen aan het
gezinsinkomen dat onder directe invloed van de pastoor der
Heilige Rooms Katholieke Kerk was uitgebreid tot 11 kinderen na
zijn opmerking jaars tevoren, dat hij nog wel een elfde apostel
verwachtte.

"Waarom", zo vraag ik want hij wacht en zwijgt in het
bejaardenhuis in Cadier en Keer; glimlachend antwoordt hij: "Wel omdat ik dan
enkele jaren later meer keus had".

Conclusie:

Het is aangetoond dat je met een fractie van een watt, die je uit
een AAA cel haalt de hele wereld kunt werken in Morse, dat je om
hetzelfde te bereiken onder dezelfde condities als met morse, je
een zender nodig hebt van 16 kW, als je door gebrek aan
morsevaardigheid genoodzaakt bent een microfoon te gebruiken.

Als je echt van plan bent je in te zetten in noodsituaties, en

niet een beetje belangrijk wil doen als verlate
puberteitsactiviteit door te ouwehoeren in een microfoontje, dan
dien je morse te leren.
Waarom Morse? Omdat je dan zonder enige technische hulpmiddelen
altijd communicatie kunt plegen, met klop- licht- fluitsignalen
of door het knipperen met je oogleden zoals de in Noord Vietnam krijgsgevangen genomen
amerikaan op de TV deed, door "tortured" te seinen terwijl hij
zich mondeling uitputte om te vertellen hoe goed hij wel niet
behandeld werd.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BgelmcOdS38

TOELICHTING

Nog meer DARES

A63

Resonantie in CQPA

73 bcnu in CW
PAoWV

HOME

ml>