Op 7nov2006 schreef PAoSE: In de rubriek van Pat Hawker in RadCom van november van dit jaar staat ook
weer het een en ander over aanpassers; zie de bijlagen.
Vooral schakeling van fig.5 (c) is interessant omdat daarbij geen balun
nodig is.
Maar zou die ook werken wanneer de belastingsimpedantie complex is? Ik ben
bang van niet.
Als je tijd en lust hebt zou je daar misschien eens naar kunnen kijken.

-----
>Ik heb het zo opgezet:
>De zender ziet precies 50 ohm swr= 1.0000 mits de antenne de impedantie
>toont
>tussen 28 en 30 MHz die de grafiek SE1.bmp aangeeft.
>De balun is daarbij berekend voor 29 MHz en 20+0j ohm antenneweerstand bij
>die
>frequentie omdat ik veronderstel dat de antenne op 29 MHz 20+j.0 is. De
>formule
>uit het artikel is gebruikt om L en C te bepalen daaruit.
>
>Tevens heb ik omdat geclaimd wordt dat de zaak symmetrisch gevoed wordt, de
>spanning op de twee uiteinden van de antenneimpedantie tov aarde berekend en
>het verschil tussen die twee (wat 0 hoort te zijn) uitgedrukt als percentage
>van de gehele spanning over de antenneimpedantie. Dat loopt in die banmd
>dan op
>tot 7% bij die swr 1.00000. Grafiek SE2.bmp
>
>29 MHz is een singulariteit in de berekening die heb ik dus voor het gemak
>overgeslagen, vandaar dat de onbalans net geen 0 lijkt te worden daar.
>De frequentieschaal is om de 20 kHz een punt, die worden met vierkantjes
>gemarkeerd.
>
>Zoals het artikel zegt ben ik uitgegaan van ongekoppelde spoelen en tevens
>van
>verliesvrije spoelen. Als je andere resultaten wil zien hoor ik het wel.
>
>Het ligt voor de hand dat je de onbalans en de swr wilt weten op de 50 ohm
>kabel als er een werkelijke antenneimpedantie wordt aangesloten tussen 30
>en 28
>MHz. Die weet ik niet, misschien kun je die ergens in een reclamefoldertje
>van
>fritzel of elders vinden.
--------
PAoSE:
Het is wel duidelijk dat het netwerk niet als antenne-aanpassingseenheid
voor de banden 1,5 - 40 MHz zal kunnen dienen bij gebruik aan het begin van
een open voedingslijn. Het reƫle deel van de impedantie op dat punt kan
waarden aannemen tussen een paar om en een paar duizend ohm. Dito voor het
imaginaire deel. Gezien jouw simulatie kan het netwerk dat niet aan wat
ik gevoelsmatig ook wel verwachtte..

In ieder geval nogmaals dank voor je analyse.

73, Dick, PA0SE

At 14:36 7-11-2006, you wrote:
>Dick, Ik werk nooit met baluns, misschien kun je wat expliciter je vraag
>stellen.
>
>Je stelt dat die bridge als een balun gebruikt kan worden.
>
>Mijn indruk is dat je onderscheid moet maken tussen een transformerende balun
>en een 1:1 balun. Dat wil ik dus eerst weten. Mijn se1.bmp en se2.bmp die
>je op
>mijn website kunt vinden, zijn grafieken voor en transformerende balun van 50
>ohm naar 20 ohm waar een 20 ohm yagi op is aangesloten die op 29 MHz
>precies 20
>ohm is. De toelichting lijkt me duidelijk die staat ook nog eens in de
>grafieken. Langs de assen staat nog eens wat ze voorstellen.
>
>Vervolgens heb ik die bridge berekend naar annleiding van jouw laatste mail
>voor 50ohm-->50 ohm op 15 MHz en afgesloten met 50 ohm, en op de ingang
>gekeken, of omgekeerd dat weet ik niet meer, en dan blijkt hij breedbandig te
>zijn , tussen pakweg 1,5 en 30 MHz tot waar ik probeerde, als ik hem afsluit
>met de impedantie die hij wil zien als hij op de 50 ohm ingang 50 ohm
>dient te
>tonen. De onbalans neemt toe hoe verder je van de ontwerpfrequentie afkomt.
>
>Die "wil zien" impedantie is doorgaans ook 50 ohm.
>Ik begrijp dat jij wil weten wat er gebeurt bij een complexe afsluiting.
>
>Dat werpt bij mij vraagtekens op, want je kunt moeilijk veronderstellen
>dat hij
>dan op de ingang 50 ohm blijft , aangezien de energie wel ergens moet blijven
>die hij dan opneemt. Extreem geval: alleen een condensator op de uitgang,
>duidelijk dat hij dan op de ingang geen 50 ohm kan zijn bij gebruik van
>verliesvrij materiaal. Bedoel je dus een complexe impedantie met een reeel
>deel
>van 50 ohm? Weet ik dus niet. Dat eist nadere toelichting.
>Ik ging er dus van uit dat ik de zaak omkeer en vaststel wat de antennezijde
>moet aanbieden om op de ingang 50 ohm te zien en wat de onbalasn is van de
>antennespanning , allemaal bij andere frequenties dan waar de brug voor
>ontworpen is, want anders is dat allemaal ideaal.
>
>
>
>Voorts heb ik omdat je in balunwerking geinteresseerd bent, had ik naar de
>onbalans gekeken, dus in hoeverre de uitgangsspanning op de belasting afwijkt
>van symmetrisch tov het aardpunt.
>
>Dat soort zaken als je dat nader kunt specificeren, anders zit ik in een
>zwart
>gat te kijken als ik niet weet wat je wilt en praten we dermate langs elkaar
>heen dat jij dacht dat ik het artikel niet gelezen had, dat ging over een
>boucherot bridge die aan de uitgang 20 ohm heeft en de bedoeling tevens is
>dat
>die brug de spanning op de antenne symmetrisch t.o.v. aarde maakt.
>
>Graag dus geen algemene vraag, "kan die brug als balun worden gebruikt voor
>complexe belastingen" maar een specifiekere vraag. Inclusief
>afsluitimpedanties
>als functie van de frequentie en frequentiebereik en centraalfrequentie
>waarop
>ontworpen moet worden.
>
>73

ml>