Wij zendamateurs hebben de amateurbanden beschikbaar gekregen voor zelfontplooiing middels experimenteren. Het kopen van een jappenbak, een antenne uit blisterverpakking en meedoen met radiowedstrijdjes heeft niets te maken met de bedoelde zelfontplooiing.
Er zijn dus geen 12000 zendamateurs in PA tot PIZZ , maar nog steeds 500 stuks, net als in 1950. De overige 11500 voldoen namelijk niet aan de reden waarom de ITU het zendamateurisme heeft gelegaliseerd.


De toegangseisen zijn gedevalueerd tot het beantwoorden van vragen van het kaliber

Er hangt een aap in de boom. Hij laat los, hij valt


a) naar boven
b) horizontaal naar links
c) horizontaal naar rechts
d) naar beneden

Het meest droevige is nog dat men dan trots is als een voldoende aantal vragen correct beantwoord is.


Het wordt dus tijd dat de ITU het zendamateurisme opheft door de banden voor andere doeleinden te gebruiken. Iedereen is daarmede gediend, omdat

- de apparatuur voor communication over powerline daarmede goedkoper kan worden,

- de overheidsorganisatie die uit algemene middelen gefinancierd wordt, kan worden uitgedund,

- er minder genot-roof is bij buren tengevolge van BCI en TVI en

- een hoop ontsierende antennes van de daken in woonwijken kunnen verdwijnen,

- waarvan de overheid door registratie aangeeft dat ze die nog niet kan verbieden zolang niet onomstotelijk bewezen is dat de sterke hf straling uiterst schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier, maar dat de berichten van het opvallend vaak voorkomen van leukaemie (bloedkanker), naarstig onderzoek leidende tot  bewijzen die de vermoedens definitief bevestigen, voortgang doet vinden en gefinancierd blijft worden.

- Ingeval van internationale spanningen het internationale informatieuitwisselingsverkeer volledig onder controle gehouden kan worden.

- mensen die als hobby hebben rubber stamp contacten te maken in een ruiserige QRM QRN en QSB omgeving met toevallig aanwezige derden, die dezelfde intentie hebben, dat prima kunnen doen via Internet met de hamsphere server, of een wedstrijdje ervan maken tegen de computer met MorseRunner waaarmee alle voornoemde voordelen onaangetast blijven.

Sinds de verplichte antenneregistratie geeffectueerd is, is het mogelijk correlaties te bepalen op grond van de woonplaats van de geregistreerde kankergevallen en de plaats van stralende antennes. Zodra de correlatie significant blijkt, is te verdedigen dat het bewijs geleverd is, op zodanige wijze dat maatregelen gerechtvaardigd kunnen worden.

HOME

ml>