Koppelfactor van coaxiale spoelkokers

In het artikel "Magnetische gekoppelde Antennetuners" wordt gebruik gemaakt van uit een spoeltabel voor eenlaag luchtspoelen berekende koppelfactoren,

Dat is met een programma kf.exe dat ik schreef en HIER beschikbaat staat comfortabel te doen.

Bij zeer kleine koppelfactoren door grote afstand van de spoelen gaat de berekening afwijkingen vertonen door het effect dat als je twee bijna even grote getallen aftrekt en ze vormen de noemer van een breuk, er dan grote invloed is bij geringe afwijking van de getallen op de uitkomsten..

Dat is uitgetest en interpolatie is gedaan lineiar en tweede orde Newton interpolatie.

De resultaten van de voorbeeldberekening staan HIER en HIER

ml>